Boğaziçi Üniversitesi Bilim Kulübü

5. EVRİM GÜNLERİ

14-15 Aralık 2019

Albert Long HallEtkinliğimize gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkür ederiz

Kayıt Onay Maili almadıysanız
kayıt ücretinizin iadesi için [email protected] mail adresine ulaşabilirsiniz.

Harita

Harita üzerinden çevrede olan yemek imkanlarını görebilirsiniz.

Etkinlik Programı

Cumartesi

Pazar

09.30

Kayıt Masası Açılış

Kayıt Masası Açılış

10.00 - 10.30

Açılış Konuşması

10.30 - 11.30

Prof. Dr. Aslı Tolun

''Evrimin insanda gözlenmesi''

Prof. Dr. Kerem Cankoçak

''Özgür irade problemi ve nedensellik''

11.50 - 12.50

Doç. Dr. İsmail Kudret Sağlam

"Biyoçeşitlilik ve Koruma İçin Evrimsel Genomik Bir Çerçeve"

Prof. Dr. İzzet Duyar

''İnsanın evriminde biyolojik ve kültürel etkileşimler''

12.50 - 14.40

- ÖĞLE ARASI -

14.40 - 15.40

Prof. Dr. Ayşe Erzan

'Rastgelelik, karmaşıklık ve evrim''

Prof. Dr. Uğur Halıcı

''Yapay Zeka için Evrimsel Algoritmalar''

16.00 - 17.00

Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy

"Evrimde nedenselliğin iki yüzü: olumsallık ve determinizm"

Prof. Dr. Celal Şengör

''Yaşamın Evrimi Fikrinin Jeolojik Temelleri''

Etkinlik Programı

Cumartesi

09.30

Kayıt Masası Açılışı

10.00 - 10.30

Açılış Konuşması

10.30 - 11.30

Prof. Dr. Aslı Tolun

''Evrimin insanda gözlenmesi''

11.50 - 12.50

Doç. Dr. İsmail Kudret Sağlam

"Biyoçeşitlilik ve Koruma İçin Evrimsel Genomik Bir Çerçeve"

12.50 - 14.40

-ÖĞLE ARASI-

14.40 - 15.40

Prof. Dr. Ayşe Erzan

'Rastgelelik, karmaşıklık ve evrim''

16.00 - 17.00

Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy

"Evrimde nedenselliğin iki yüzü: olumsallık ve determinizm"

Pazar

09.30

Kayıt Masası Açılış

10.30 - 11.30

Prof. Dr. Kerem Cankoçak

''Özgür irade problemi ve nedensellik''

11.50 - 12.50

Prof. Dr. İzzet Duyar

''İnsanın evriminde biyolojik ve kültürel etkileşimler''

12.50 - 14.40

-ÖĞLE ARASI-

14.40 - 15.40

Prof. Dr. Uğur Halıcı

''Yapay Zeka için Evrimsel Algoritmalar''

16.00 - 17.00

Prof. Dr. Celal Şengör

''Yaşamın Evrimi Fikrinin Jeolojik Temelleri''

Konuşmacılar

Celal Şengör

''Yaşamın Evrimi Fikrinin Jeolojik Temelleri''

Prof. Dr. Celal Şengör

İstanbul teknik Üniversitesi

Robert Koleji’ni 1973 yılında bitirdi ardından 1978’de State University of New York at Albany’den jeolog olarak mezun oldu. Şengör, 1979’da master, 1982’de de aynı üniversiteden doktora aldı. 1981’de İTÜ Maden Fakültesi, Genel Jeoloji kürsüsüne asistan oldu.Ardından 1986’da doçentliğe ve 1992 yılında profesörlüğe yükseltilen Şengör, İTÜ’de öğretim üyeliğine devam ediyor.Yurt dışında birçok üniversitede bulunmuş olan ve birçok uluslarası jeoloji derneğine üye olan Prof. Şengör, birçok uluslararası ödülün de sahibidir. Ayrıca, TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü kazanan en genç bilim adamıdır.Şerit kıtaların dağ kuşaklarının yapısına etkisini ortaya koymuş ve Kimmer Kıtası adını verdiği bir şerit kıta keşfetmiştir. Orta Asya’nın jeolojik yapısını ortaya çıkarmış, kıta-kıta çarpışmasının ön ülkeleri nasıl etkilediği meselesini çözmüştür. Güncel olarak çalıştığı konular arasında; Tetis’in tektonik evrimi, Türkiye’nin tektoniği, açılmalı tektonik rejimlerin tektoniği, bilim tarihi ve felsefesi, Orojenik kuşaklarda östatik deniz seviyesi değişimleri, Altaid’lerin tektonik evrimi, Mars ve Merkür’ün tektoniği var.

Aslı Tolun

''Evrimin insanlarda gözlenmesi''

Prof. Dr. Aslı Tolun

istanbul teknik Üniversitesi

1971 yılında şimdiki Boğaziçi Üniversitesi olan Robert Kolej’den Fizik lisans derecesini alan Aslıhan Tolun, 1973’te Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nde Biyofizik alanında yüksek lisansını tamamladı. Uppsala Üniversitesi’nde Bilimsel Mikrobiyoloji doktorası yapan Tolun, doktora sonrası çalışmasını California Üniversitesi Biyoloji bölümünde yaptı. Kariyerine 1982 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak başlayarak, yine Boğaziçi Üniversitesi’nde doçent ve profesör unvanlarını elde etti. 1996-2002 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü başkanlığı yaptı. 1984 yılında TUBİTAK Teşvik Ödülü, 1991 ve 2011’de ise Boğaziçi Üniversitesi Kıdemli Araştırıcı Ödülü’ne layık görüldü. Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde misafir profesör olarak görevini sürdürmektedir.

Ayşe Erzan

''Rastgelelik, karmaşıklık ve evrim''

Prof. Dr. Ayşe Erzan

istanbul teknik Üniversitesi

Lisans öğrenimini 1970 yılında Bryn Mawr College’da aldı, 1976 yılında State University of New York at Stony Brook’ta doktorasını tamamladı. Sonrasında ODTÜ Fizik bölümü ve İTÜ İstatistiksel Mekanik Kürsüsü’nde görev yaptı. 1980-1990 yılları arasında Cenevre Üniversitesi, Porto Üniversitesi, Marburg Üniversitesi ve Groningen Üniversitesi’nde araştırmacı ve öğretim üyesi olarak çalıştı. 1990 yılında İTÜ’ye döndü, bu yıl doçentlik ve 1996’da profesörlük unvanı aldı. 1995’te Türkiye Bilimler Akademisi asosiye üyesi, 1997’de asli üye oldu. 1997 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülünü, 2003 yılında L’Oreal-UNESCO Avrupa Kıtası “Kadın ve Bilim” Ödülünü, 2010 yılında Rammal Ödülünü aldı. Academia Europaea ve TWAS üyesi ve Filistin Bilim ve Teknoloji Akademisi onur üyesidir. Uluslararası Akademiler İnsan Hakları Ağı yönetim kurulu ve Avrupa Bilim Akademileri Birliği (ALLEA) Bilim ve Etik Daimi Komitesi üyeliği yapmıştır. 2011’de kurulan Bilim Akademisi’nin kurucularındandır. Başlıca ilgi alanları  istatistiksel fizik, karmaşık sistemler ve sistem biyolojisidir.

Kerem Cankoçak

''Özgür irade problemi ve nedensellik''

Prof. Dr. Kerem Cankoçak

istanbul teknik Üniversitesi

Galatasaray Lisesinden 1982 yılında mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde yüksek öğretimini tamamladı. 1989 yılında Stockholm Üniversitesi Fizik Bölümünde araştıma görevlisi olarak çalışmaya başladı ve 1992 – 1997 yılları arasında CERN’de gerçekleştiren DELPHI deneyinde çalıştı. 1998 yılında Türkiye’ye döndü ve Muğla Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Doktora çalışmalarını Ege Üniversitesinde tamamlayarak 2005 yılında doktora derecesini aldı. 2009 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Kerem Cankoçak, CERN’de bulunan LHC üzerinde gerçekleştirilen CMS deneyinde aktif olarak çalışmalarını sürdürmekte ve İTÜ-CMS grubunun liderliğini yapmaktadır. “CERN ve Büyük Patlama” ve “50 Soruda Maddenin Evrimi” kitaplarının yazarı olmakla beraber birçok popüler bilim kitabının çevirmenliğini ve editörlüğünü yapmıştır.

Uğur Halıcı

''Yapay Zeka için Evrimsel Algoritmalar''

Prof. Dr. Uğur Halıcı

Orta doğu teknik üniversitesi

ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden 1980 yılında mezun oldu.Bu alanda yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de ODTÜ’de tamamladıktan sonra ayrıca Psikoloji eğitimi aldı.Halen ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan ve yapay zeka, yapay sinir ağları, bilgisayarlı görü, örüntü tanıma, beyin- bilgisayar arayüzü, 3-boyutlu yeniden yapılandırma ve modelleme, yüz ve parmak izi tanıma gibi birçok alanda çalışan Halıcı aynı zamanda ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle açılan Nörobilim ve Nöroteknoloji Doktora Programı’nın yürütücülüğünü sürdürüyor. Program, temel/klinik nörolojik bilimler ve ilgili teknolojiler arasında bütünleşik araştırma yapılmasını sağlamayı hedefliyor.

İzzet Duyar

''İnsanın evriminde biyolojik ve kültürel etkileşimler''

Prof. Dr. İzzet Duyar

istanbul Üniversitesi

Lisansını Ankara Üniversitesi antropoloji bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans ve doktorasını Hacettepe Üniversitesinde yine antropoloji alanında yaptı. Doktorasını bitirdekten hemen sonra 1987 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde araştırma görevlesi olarak akademik kariyerine başladı ve bu görev sürecinde profesör ünvanını alarak 2003 yılında yine Ankara Üniversitesinde Adli Tıp Enstütüsüne geçiş yaptı, 2005-2007 yılları arasında Tıp Bilimleri Bölümü bölüm başkanlığı yaptıktan sonra da 2007-2010 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat fakültesi Sosyoloji bölüm başkanı olarak akademik kariyerine devam etti. 2010 yılından bu yana da İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji ana bilim dalı başkanı olarak kariyerini sürdürüyor. 32 yıldır devam ettiği akademik hayatı boyunca fizik antropoloji, sosyal antropoloji, sosyal gerenotloji, biyo arkeoloji, insan oksolojisi, adli antropoloji ve tıbbi antropoloji gibi bir çok çeşitli alanda araştırmalar yapan Prof.Dr. İzzet Duyar’ın ilgi alanları arasında evrim, etnoloji, arkeometri gibi bir çok alan bulunuyor.

Ergi Deniz Özsoy

"Evrimde nedenselliğin iki yüzü: olumsallık ve determinizm"

Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy

Hacettepe Üniversitesi

1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi biyoloji bölümünü bitiren Özsoy, 1996 yılında yine aynı bölümde yüksek lisans tezini vererek bilim uzmanı oldu. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi’nde doktorasına başladı. Aykut Kence’nin laboratuvarında asistan iken doktorası esnasında yaptığı deneylerle TÜBİTAK desteğini alarak Hollanda Groningen Üniversitesi’ne Popülasyon ve Genetiği üzerine çalışmaya gitti.2002 yılında Doktorasını aldı. Evrimsel biyoloji, genetik, genomik ve kantitatif genetik Özsoy’un çalışma alanlarıdır. Özsoy, evrimsel biyolojinin tarihi ve evrim felsefesi konularıyla da ilgilenmektedir. Bu konularda yurt içinde ve yurt dışında yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

iksağlam

"Biyoçeşitlilik ve Koruma İçin Evrimsel Genomik Bir Çerçeve"

Doç. Dr. İsmail Kudret Sağlam

Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesinde biyoloji eğitimi aldıktan sonra doktorasını istatistiksel filocoğrafya üzerine yaptı. Daha sonra, Fullbright bursiyeri olarak Kaliforniya Üniversitesi Riverside Biyoloji Bölümü Roff Laboratuvarı’nda kantitatif genetik üzerine eğitim aldı. Ardından doktora sonrası araştırma görevlisi olarak Kaliforniya Üniversitesi Hayvan Bilimi Bölümü Miller Laboratuvarı’na katıldı, biyoinformatik eğitimi aldı ve popülasyon ve koruma genetiği üzerine uygulamalarını öğrendi. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Evrimsel Ekoloji Grubu’nda fakülte üyesi olmakla birlikte, Miller Laboratuvarı ve Utah Üniversitesi Biyoloji Bölümü Şekercioğlu Laboratuvarı’nda misafir öğretim üyesi ve Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği üyesi. Araştırma alanları yüksek rakım endemiklerinde seçilimin türleşme ve çeşitlenme üzerindeki rolünü tespit ve karakterize etmeyi içeriyor.