Boğaziçi Üniversitesi

4. EVRİM GÜNLERİ

1-2 Aralık 2018

Albert Long Hall

1
Konuşmacı
1
GÜN
1
Katılımcı

PROGRAM

Cumartesi

09.30

Kayıt Masası Açılışı

10.00 - 10.30

Açılış Konuşması

10.30 - 11.30

11.50 - 12.50

12.50 - 14.40

ÖĞLE ARASI

14.40 - 15.40

16.00 - 17.00

Pazar

09.30

Kayıt Masası Açılış

10.30 - 11.30

11.50 - 12.50

12.50 - 14.40

ÖĞLE ARASI

14.40 - 15.40

16.00 - 17.00

PROGRAM

Cumartesi

Pazar

09.30

Kayıt Masası Açılış

Kayıt Masası Açılış

11.00 - 11.50

Prof. Dr. Nesrin Özören

Açılış Konuşması

Doç. Dr. Raşit Bilgin

Atalarımızdan Kalıntılarda Evrimin İzleri

12.00 - 12.50

Prof. Dr. Levent Akın

Evrimsel Robotbilim

Doç. Dr. İsmail Kudret Sağlam

Biyoçeşitlilik ve Koruma İçin Evrimsel Genomik Bir Çerçeve

12.50 - 14.00

- ÖĞLE ARASI -

14.00 - 14.50

Prof. Dr. Mehmet Elgin

Evrim Teorisinin Matematiksel Yasaları

Prof. Dr. Nevin Gül Karagüler

Protein Mühendisliği Yasaları İle Enzimlerin Yönlendirilmiş Evrimi

15.00 - 15.50

Yrd. Doç. Dr. Çağlar Akçay

Hayvanlarda Dürüstlüğün Evrimi

Emeritus Prof. Dr. Reşit Canbeyli

Evrimin Önemli Bir Ürünü: Davranış

16.00 - 16.50

İsmail Yamanol

Bilim Kurguda Evrim

Uzman Dr. İlker Küçükparlak

Sinirbilim ve Evrimsel Psikoloji Yorumlamalarındaki Tekinsizlik

Konuşmacılar

caakcay

Hayvanlarda Dürüstlüğün Evrimi

Yar. Doç. Dr. Çağlar Akçay

Koç Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamladığı psikoloji ve biyoloji eğitiminin ardından doktorasını Washington Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, Mike Beecher’ın Kuş Laboratuvarı’nda hayvan davranışları üzerine yaptı. Daha sonra, Virginia Tech’te ve Cornell Ornitoloji Laboratuvarı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. Şu anda Koç Üniversitesi’nde ve Virginia Tech’te yardımcı doçent doktor olarak hayvan sosyal bilişselliğinin ve davranışlarının gelişimi üzerinde çalışıyor. “İletişimin Sosyal Davranışların Gerçekleştirilmesi Üzerindeki Rolü” ve “Evrim ile Gelişimin Hayvan İletişim Sistemlerinin Oluşumu Sırasındaki Etkileşimi” gibi başlıklarla özellikle ilgileniyor.

Biyoçeşitlilik ve Koruma İçin Evrimsel Genomik Bir Çerçeve

Doç. Dr. İsmail Kudret Sağlam

Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesinde biyoloji eğitimi aldıktan sonra doktorasını istatistiksel filocoğrafya üzerine yaptı. Daha sonra, Fullbright bursiyeri olarak Kaliforniya Üniversitesi Riverside Biyoloji Bölümü Roff Laboratuvarı’nda kantitatif genetik üzerine eğitim aldı. Ardından doktora sonrası araştırma görevlisi olarak Kaliforniya Üniversitesi Hayvan Bilimi Bölümü Miller Laboratuvarı’na katıldı, biyoinformatik eğitimi aldı ve popülasyon ve koruma genetiği üzerine uygulamalarını öğrendi. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Evrimsel Ekoloji Grubu’nda fakülte üyesi olmakla birlikte, Miller Laboratuvarı ve Utah Üniversitesi Biyoloji Bölümü Şekercioğlu Laboratuvarı’nda misafir öğretim üyesi ve Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği üyesi. Araştırma alanları yüksek rakım endemiklerinde seçilimin türleşme ve çeşitlenme üzerindeki rolünü tespit ve karakterize etmeyi içeriyor.

71196_RcwzH_1517851631

Evrim Teorisinin Matematiksel Yasaları

Prof. Dr. Mehmet Elgin

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Yükseköğrenimini Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü’nde tamamladı. Ardından, YÖK’ün desteği ile Louisiana Eyalet Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden yüksek lisans eğitimi aldı ve Wisconsin Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde doktora yaptı. Öğrenim hayatından sonra, 2 yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı’nda Felsefe Grubu dersleri öğretmenliği, daha sonra da Wisconsin Üniversitesi’nde 4 yıllık bir süre ile Felsefe Bölümü’nde öğretim yardımcılığı yaptı. 2004 yılında Doktora Öğretim Üyesi olarak görev aldığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde bugün Prof. Dr. ünvanı ile çalışıyor. Bilim Felsefesi ve Biyoloji Felsefesi alanlarında yayımlanmış ulusal ve uluslararası, kendisine The Oliver Prize’ı kazandırmış makaleleri bulunmaktadır.

d97d2309d13877e79dc88a06c5431cec

Bilim Kurguda Evrim

İsmail Yamanol

BİLİM KURGU KULÜBÜ kurucusu

2009 yılında Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümünde lisans programını bitirdi. Bu süreç boyunca bilimkurguya olan ilgisi gittikçe arttı ve kültür sanat topluluklarında aktif görev aldı. 1999 yılında da bilimkurgukulubu.com’u kurdu ve geliştirdi Bu sayede bilimkurgunun ülkemizde gelişip yaygınlaşmasında büyük rol oynadı ve bu alanda ODTÜ, İstanbul Üniversitesi, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesinde konferanslar verdi. Bilimkurgu Kulübü’nden bugüne, İsmail Yamanol bir sürü şiir ve düz yazı kaleme aldı. Peyniraltı Edebiyatı, Sinema, Evrim Ağacı, Kahramangiller gibi dergilerin de bulunduğu çok sayıda yayında da halen yazarlık yapıyor ve günümüzde Bilimkurgu Kulübü’nün idari ve sosyal medya sorumluluğunu üstleniyor.

timthumb

Protein Mühendisliği Yöntemleri ile Enzimlerin Yönlendirilmiş Evrimi

Prof. Dr. Nevin Gül Karagüler

İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevin Gül Karagüler, İlk, orta ve lise eğitimini İzmir`de tamamlamıştır. Ege Üniversitesi, Biyokimya ağırlıklı Kimya Bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lisans ve doktora derecelerini İngiltere`de University of Bristol, Biyokimya Bölümünden almıştır. Türkiye’ye geri dönerek, Celal Bayar Üniversitesi Kimya Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2000 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. 2003, 2005 yıllarında ABD, University of Washington ve 2006, 2007 yıllarında İngiltere, University of Bristol`da ziyaretçi bilim insanı olarak çalışmıştır. “Protein mühendisliği” ve “Metagenomiks” yaklaşımlarının kullanıldığı “Yeni Enzimlerin Keşfi” başlıca araştırma konusunu oluşturmaktadır. Bunun yanısıra biyofilm oluşumunun engellenmesine yönelik başta enzim temelli olmak üzere, farklı stratejilerin uygulandığı çalışmaları mevcuttur.

Vuys8qpR_400x400

Sinirbilim ve Evrimsel Psikoloji Yorumlamalarındaki Tekinsizlik

Uzm. Dr. İlker Küçükparlak

PSİKİYATRİST

1994 yılında İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. 5 yıl sonra, 2005 yılında Uzmanlığını Psikiyatri üzerine, ‘Sosyal Anksiyete Bozukluğu Olan Olgularda Zihin Kuramı İşlevleri ve Bağlanma Biçemleri’ isimli tezini vererek yaptı. Eğitim hayatı bittikten sonra Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı Hastanesinde 2 yıl Devlet Yükümlülüğü Hizmeti verdi ve araştırmalarına devam etti. Ardından, Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2 yıl başasistanlık yaptı. Günümüzde serbest hekim olarak çalışıyor.

hlas

Evrimsel Robotbilim

Prof. Dr. Levent Akın

BOĞAZİÇİ üNİVERSİTESİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümünde lisansını yaptı. Mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Nükleer Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans ve doktorasını yaptı. 2009 yılında Mühendislik Fakültesinin dekanı oldu. 6 yıl boyunca verdiği bu hizmete dahil olarak 2005 yılından beri de akademisyen olarak çalışmakta. Günümüzde yapay zeka üzerine araştırma yapıyor ve yapay zekanın robotik uygulamalarında da uzmandır.

iste-o-ihanet-bildirisine-imza-atan-ermeni-asigi-akademisyenler-89019a

Evrimin Önemli Bir Ürünu: Davranış

Emeritus Prof. Dr. Reşit Canbeyli

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

1968 yılında Kolombiya Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden lisans aldı. Mezun olduktan sonra lisans sürecinde psikolojiye ilgisi olduğunu fark ederek yine Kolombiya Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktorasını fizyolojik psikoloji üzerine yaptı. 1994 yılında Psikoloji Laboratuvarı’nı kurdu ve psikoloji profesörü oldu. Bu süreçte, 2001 yılında BÜVAK tarafından Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında Araştırmada Üstün Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür. Günümüzde, Emeritus olarak Boğaziçi’nde laboratuvar çalışmalarına devam ediyor, ilgi alanları arasında da psikobiyoloji ve davranışsal sinir bilimi bulunuyor.

546b19ae95

Atalarımızdan Kalıntılarda Evrimin İzleri

Doç. Dr. Raşit Bilgin

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. Ardından, Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde ve Kolombiya Üniversitesi Evrim ve Çevresel Biyoloji alanında yüksek lisans yaptı. Yine Kolombiya Üniversitesi’nde Evrim ve Çevresel Biyoloji alanında doktorasını yaptı. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi’ne Çevre Bilimleri Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmak üzere geri döndü. Günümüzde Boğaziçi Üniversitesi’nde doçent doktor olarak çalışıyor. Araştırma alanları filocoğrafya, ekolojik niş modellemesi, yarasalar ve deniz omurgasızları.

Program Güncellemelerinden Haberdar Olmak İçin Bizi Takip Edin

Albert Long Hall

Salon Çevresi Restoran Haritası

3. EVRİM GÜNLERİ'NDEN KARELER

1
Konuşmacı
1
GÜN
1
Katılımcı